Zonnepanelen op monumenten: Wageningen Monumentaal adviseert een ‘nee tenzij’ benadering.

Over de eventuele plaatsing van zonnepanelen op Wageningse monumenten heeft Wageningen Monumentaal in januari 2015 een advies uitgebracht aan de gemeentelijke monumentenambtenaar, Maarten van den Wijngaart. In dit advies zijn de ervaringen en indrukken meegenomen die zijn opgedaan bij reeds gerealiseerde plaatsingen. WM pleit voor een zeer restrictief beleid. Maar omdat niet elk onderdeel van beschermde gebouwen of gebieden in cultuur-historisch opzicht even waardevol of bijzonder hoeft te zijn, pleiten wij per gebouw voor een zorgvuldige ‘nee tenzij’ benadering.

De volledige tekst van ons advies: 2015 advies-zonne-installaties-monumenten_100115_RS