Woningstichting licht vernieuwing van wijk Patrimonium toe

Op 14 mei 2014 ontving de projectontwikkelaar van de Woningstichting, Matthijs Bogers, in het inloophuis van de wijk Patrimonium drie bestuursleden van Wageningen Monumentaal: Jan Krikke, René Siemens en Laurens van der Zee.  Deze ontmoeting vond plaats in vervolg op een brief van WM aan de Woningstichting, eigenaar en verhuurder van vrijwel alle woningen, waarin vragen werden gesteld over de beslissing om deze wijk totaal te slopen en opnieuw op te bouwen (zie ons eerder geplaatste artikel op deze site). Achterstallig onderhoud, het kleine formaat van de huizen, een sterk verrommelde openbare ruimte en de noodzaak tot volledige vernieuwing van het rioolstelsel en de bestrating, waren factoren die een grondige vernieuwing noodzakelijk maakten, aldus de heer Bogers. Zelfs bij een – kostbare- voorlopige renovatie van de woningen zou de woonkwaliteit achterblijven bij de huidige normen. Nadat de beslissing tot sloop genomen was is in samenspraak met een bewonerscommissie een herbouwplan opgesteld dat karakteristieke elementen laat terugkomen: De “vliegers”, ofwel naar beneden gerichte driehoekige bakstenen ornament aan de nokken, een aantal bakstenen poortjes, en op in het zicht vallende locaties woningen met “gekeimde”ofwel wit geverfde muren. Het Witmondplein krijgt een belangrijke rol als centraal plein van de wijk. In een “sociaal plan” zijn afspraken gemaakt over aangepaste huurprijzen en over monitoring en versterking van het welzijn van de bevolking. Om de identiteit en het woongenot in de wijk te versterken gaven de WM-bestuursleden diverse suggesties, waaronder het plaatsen van een kunstwerk dat verwijst naar traditionele bouwmaterialen en andere bekende elementen, en verbetering van het beplantingenplan.  Ook een aantal andere vraagpunten van WM werd besproken. Zorg om de betaalbaarheid van de hogere huren na afloop van de overeengekomen gewenningsperiode bleef bestaan. WM blijft ook moeite hebben met de wijk-brede verandering van de kleur der daken van rood naar zwart – dit, volgens de toelichting door de Woningstichting, om te voorkomen dat de over enige jaren verwachte plaatsing van zonnepanelen een ontsierend effect zal hebben.