Wageningse wijk Patrimonium volledig slopen?

Onder de kop Karakter buurt blijft behouden plaatste De Gelderlander op 20 maart 2013 een  artikel over vernieuwing van de Wageningse wijk Patrimonium, met een foto van Herman Stöver. Een verkorte versie is te lezen op de site van de krant. Patrimonium is de buurt in het gebied tussen Lindenlaan, Postjesweg, Geertjesweg en het terrein van de Aldi. De tussenliggende straten zijn de Willem Hovystraat, Witmondplein, Klaas Katerstraat en Talmastraat. Samen vormt dit de buurt Patrimonium in Wageningen, aldus de eigen website van de wijk, www.patrimoniumwageningen.nl. De wijk is reeds lang aan groot onderhoud en renovatie toe, maar naar de huidige normen zullen de woningen aan de kleine kant blijven. Ze kunnen ook niet voldoende worden aangepast aan de wensen van de oudere bewoners, aldus De Gelderlander. Volledige sloop en nieuwbouw, een project van 27 miljoen euro, lijkt de beste optie, aldus De Woningstichting, de verhuurder van 158 van de 160 woningen in de wijk, in deze krant. De voor dit project in het leven geroepen website www.patrimoniumvernieuwt.nl opent met deze uitgesproken stellingname:

Wijkvernieuwing Patrimonium is alleen haalbaar met 100% nieuwbouw

De verbetering van de Wageningse wijk Patrimonium(158 woningen) kan alleen worden gerealiseerd door volledige nieuwbouw. Renovatie blijkt niet haalbaar, in tegenstelling tot wat vorig jaar werd gedacht. Nieuwbouw is voor de Woningstichting noodzakelijk om verantwoord te kunnen investeren, namelijk in sociale huurwoningen die voldoen aan de eisen van deze tijd en de wensen van toekomstige huurders: ruim genoeg voor gezinnen, aanpasbaar voor mensen die slecht ter been zijn, energiezuinig en duurzaam.

Wageningen Monumentaal pleit ervoor, zowel bij renovatie als bij volledige nieuwbouw de identiteit en karakteristieken van deze wijk te respecteren. Het verbaast ons dat de sociaal-historische en emotionele aspecten van volledige sloop, zoals het verlies aan herinneringen en roots,  niet in de media aan de orde komen. Gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw, is Patrimonium de woonplaats en in veel gevallen de geboorteplaats van drie generaties Wageningers, over een periode van bijna een eeuw. Als ensemble is Patrimonium een belangrijk onderdeel van de sociale geschiedenis en de bouwgeschiedenis van onze stad. Inwisselbare woningen en nieuwbouwbuurten zijn er al genoeg. In de “Uitgangspunten voor wijkvernieuwing” van de Projectgroep van bewoners en betrokken instanties staan wensen geformuleerd als: Imago en karakter / identiteit van de wijk versterken; Karakteristiek behouden; Indeling naar de normen van deze tijd met goede geluids- en warmte-isolatie; Diversiteit van de huishoudens behouden (Bron: Nieuwsbrief 1 Wijkvernieuwing Patrimonium, op www.patrimoniumwageningen.nl). Dit zijn naar onze mening essentiële punten, die gerespecteerd dienen te worden. Wageningen Monumentaal heeft volledig begrip voor de wens naar woningen die voor jong en oud aan de huidige eisen voldoen. Wij wensen alle betrokkenen wijsheid om in dit proces een evenwicht te bereiken tussen de wens naar betere woningen en het behouden van “roots” voor de stad en zijn bewoners.
Hieronder enkele historische ansichtkaarten van de wijk Patrimonium, uit de collectie van Bart van Aller.

1 Patrimonium resized 2 Patrimonium  resized 3 Patrimonium resizedPatrimonium ansichtkaart verkleind