Partners

Onder meer met de onderstaande organisaties houdt Wageningen Monumentaal contact:

 • Land in zicht, Wagenings centrum voor Landschap, kennis en debat
 • Mooi Wageningen, belangenorganisatie voor natuur en landschap rond Wageningen
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • Platform Stadsgracht Wageningen
 • Platform De Dreijen, Wageningen
 • UNESCO Nederland
 • Museum de Casteelse Poort / Vereniging Oud Wageningen
 • de bblthk, de Wageningse openbare bibliotheek
 • Platform Beroepskunstenaars Wageningen
 • Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
 • lokale en regionale politici en journalisten