Bestuur

Geïnteresseerden in een bestuursfunctie of andere vorm van medewerking zijn welkom om te komen kennismaken. Alle inzet voor Wageningen Monumentaal is op vrijwillige basis.

Secretaris/penningmeester

Secretaris/penningmeester is Han den Ouden (tel. 0317-426040). Hij is Wagenings bosbouwkundige, werkte tot zijn pensionering (voorjaar 2013) bij Ingenieursbureau Nieuwland als consultant geo-informatie. Hij is onder meer actief als amateur-archeoloog.

Overige bestuursleden:

Bart van Aller is freelance bouwhistoricus. Hij studeerde museologie in Leiden, en bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg in Utrecht. Hij zet zich al vele jaren actief in voor het behoud van het Wageningse erfgoed, met nadruk op ruimtelijke en cultuurhistorische beeldkwaliteit van de binnenstad. Van 2013-2017 was hij werkzaam op de Fiji Eilanden als adviseur bij de restauratie van het koloniaal erfgoed.

Jan Krikke (tel 0317-422848) studeerde sociale geografie aan de VU in Amsterdam. Hij heeft ruim 30 jaar gewerkt als planoloog voor de gemeente Haarlemmermeer. Inmiddels is hij met pensioen en woont sinds een paar jaar in Wageningen.

Corrie de Dreu (tel. 0317-415679) was docent handvaardigheid, beeldende vormgeving en CKV. Heeft als zodanig gewerkt in onder meer Paramaribo en Bogotà, de laatste 20 jaar op het Lorentzlyceum in Arnhem. Heeft speciale belangstelling voor architectuur.

Leo van den Berg (0317-424076) is in Amsterdam als Sociaal-geograaf afgestudeerd en heeft daarna 10 jaar aan Afrikaanse universiteiten stadsgeografie en planologie gedoceerd voordat hij als stadsrand-onderzoeker bij een van de Wageningse DLO instituten ging werken. Zijn interesse ligt bij ruimtelijke kwaliteit.