Vereniging

Wat wil Wageningen Monumentaal?

Hoe behouden we het mooie en eigene van Wageningen, en hoe maken we onze stad mooier? Dat is de centrale vraag waar ‘Wageningen Monumentaal’ zich over buigt.


Wageningen heeft een eigen karakter

Wageningen heeft een eigen karakter. Dat moeten we bewaken, en oppoetsen. Vanuit die gedachte is op 22 januari 1997 de vereniging ‘Wageningen Monumentaal’ opgericht, met als ondertitel ‘Vereniging voor Stadsschoon’ .

Het eigen karakter van Wageningen is niet éénduidig. Het is niet van één tijd of van één groep. Wageningen is een grensplaats en een smeltkroes. Een frontplaats, tussen Gelre en Utrecht en tussen noord en zuid; een kruispunt ook tussen verschillende regio’s, landschappen en grondsoorten, reden waarom de landbouwhogeschool er kwam; en in het heden is het een klassiek stadje tussen sterk opkomende ‘moderne’ gemeenten als Ede en Veenendaal; een relatief kleine plaats die tegelijk een mondiale wetenschappelijke uitstraling heeft.

Onze vereniging wil dit gehéél, dat Wageningen heet, als monument zien. Met aandacht voor historie, voor rust en natuur, maar ook voor trots op wat Wageningen is: Een kruispunt tussen verleden en toekomst, tussen natuur en cultuur, tussen werk en wetenschap.

Kruispuntfunctie

De vereniging wil daarbij zelf ook een kruispuntfunctie vervullen. Bruggen slaan tussen alle partijen die opbouwend willen denken over Wageningen. Tussen politiek en burgerij, tussen plannenmakers en bouwers, tussen vormgevers en ondernemers. Geen actiegroep of partij, maar een platform voor ideeënvorming met nadruk op concrete ondersteuning van projecten die Wageningen mooier kunnen maken. Centraal staan samenwerking en het bijeenbrengen van creativiteit, kennis, kunde en kapitaal.

Samen sterk

Hoe de vereniging precies functioneert zal primair afhangen van U: de leden en belangstellenden. Uw bijdrage kan uiteen lopen van morele en financiële steun tot mee denken, mee praten, en mee organiseren:

  • mee denken. Wageningen Monumentaal wil allereerst bijdragen aan de opinie vorming. Wat zou er moeten? Wat is mooi en wat lelijk? Waar moet de gemeente (en Wageningen Monumentaal) prioriteiten leggen? Waar zijn we het in brede kring over eens en waar liggen tegenstellingen? Hoe zijn die tegenstellingen te overbruggen?
  • mee praten. Daarnaast kan de vereniging actief deelnemen aan de democratische besluitvorming. De gemeente volgen, maar ook de plannen van individuele burgers of ondernemers. We kunnen ook zelf concrete ideeën ontwikkelen en aanbieden.
  • mee organiseren. Behalve een overkoepelend bestuur heeft de vereniging ook permanente of eenmalige werkgroepen die deelonderwerpen aanpakken, variërend van inventarisaties van wat er binnen Wageningen behouden moet blijven tot het zoeken van oplossingen voor specifieke problemen.