Wageningen en ruimtelijke kwaliteit – een inbreng van Wageningen Monumentaal

WAGENINGEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

Op 29 augustus 2014 spraken Han den Ouden, Jan Krikke en René Siemens, bestuursleden  van Wageningen Monumentaal, met monumentenambtenaar Maarten van den Wijngaart en de teammanager Beleid Ruimte E. Terpstra over de wenselijkheid van een integrale stadsvisie.

In het college-akkoord 2014 is het opstellen en uitvoeren van een integrale stadvisie opgenomen. Dit moet leiden tot een levendig en economisch sterk centrum van Wageningen. Wageningen Monumentaal wil hieraan graag een bijdrage leveren. Zodanig dat deze visie zal leiden tot een kwaliteitsslag voor de Wageningse binnenstad; het gebied binnen de gracht plus de 19e-eeuwse uitbreiding daarbuiten.

Wageningen Monumentaal is van mening dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de afzonderlijke monumenten en aan het waardevolle historisch gegroeide stadsbeeld (zoals vastgelegd op de Cultuur Historische Waardenkaart). Daarnaast is het belangrijk om inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte te bepalen, die het stadsbeeld versterken. Vanwege de urgentie levert Wageningen Monumentaal enkele concrete ideeën aan voor de stadsgracht. Onze visie is te downloaden als pdf.

Voor een goede onderbouwing is het wenselijk om de Welstandsnota,  de Cultuurhistorische Waardenkaart Wageningen (in opstelling) en alle beschikbare bouwhistorische informatie te integreren in een Nota Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen.
Onze visie daarop is te downloaden als pdf.

WM Visie op de Nota Ruimtelijke kwaliteit

WM Visie op de binnenstad van Wageningen