Waar werkt Wageningen Monumentaal aan?

Het bestuur van Wageningen Monumentaal werkt per oktober 2016 aan onderstaande actiepunten. Daarnaast is over diverse andere onderwerpen overleg gaande met diverse instellingen en deskundigen in en rond Wageningen.

 • Stationsstraat 80-84/hoek Gerdesstraat: behoud, herstel en ontwikkeling Stationsstraat met de oude rooilijn als uitgangspunt.
 • Stadsgracht: herstel van gracht en Bergpoortbrug (Delftse School 1942).
 • Centrum algemeen: bijdragen aan een integrale gemeentelijke visie op binnenstad.
 • Bewegwijzering: meewerken aan correcte bewegwijzering voor bezoekers en bewoners.
 • Geschutstoren Kasteel achter Museum : voorkomen van schade en vervuiling door toren weer volledig in de gracht te zetten.
 • Ontwikkelen van het Wageningse deel van de Liberation Route (‘Capitulation experience’).
 • Terugkeer middeleeuws Epitaaf en offerbus vanuit het Rijksmuseum naar de Johannes de Doperkerk op de markt, kerkbestuur is initiatiefnemer, WM ondersteunt.
 • Revitalisatie van het project Beeldkwaliteit Hoogstraat, waarbij herstel van gevels conform de historische architectuur wordt nagestreefd.
 • Behoud van alle monumenten op Duivendaal en herinrichting waarbij respect voor het rijksmonument Stadsgracht voorop staat.
 • Zichtlijn tussen gemeentelijk monument steenfabriek De Bovenste Polder en de stad behouden.
 • Grafmonumenten: bijdragen aan de voorbereiding van gemeentelijk beleid omtrent het behouden van bijzondere grafmonumenten en -tekenen.
 • Zonne-energie op monumenten: bijdragen aan de voorbereiding van gemeentelijk beleid omtrent plaatsing van ontsierende zonnepanelen op monumentale daken.