Voorzitter Roel Veelders overleden 3 mei 2012

Tot onze droefheid moeten wij hierbij berichten dat Roel Veelders, onze voorzitter, op 3  mei jl. is overleden. Nog maar kort geleden kregen wij het bericht dat Roel ernstig ziek was, en dat herstel van zijn gezondheid niet meer mogelijk was. Desondanks kwam het bericht dat hij op donderdagmiddag 3 mei was overleden voor ons als een grote schok.

Al aan het eind van 1997, het jaar waarin onze vereniging werd opgericht, kwam Roel “in beeld”. We waren op zoek naar – liefst deskundige- ondersteuning in ons bestuur. Al spoedig trad hij, toen nog monumentenambtenaar voor de gemeente Venlo, toe tot het bestuur.

Roel bleek een gedreven persoonlijkheid, met een hart voor monumenten, maar wel met een gezonde dosis realisme. Zijn kennis op het gebied van stedenbouw en architectuur, in combinatie met zijn kennis als landschapsarchitect, stelde hem én ons in staat met kracht van argumenten te acteren en te reageren als het ging om stadsschoonzaken. Roel bepleitte deze met gemak en kennis van zaken bij diverse fora, zoals de gemeentelijke monumentencommissie en de vergaderingen van gemeenteraad en commissies. De verslagen van onze vergaderingen geven veelvuldig blijk van zijn rijkdom aan initiatieven.

In december 2004 nam Roel, nadat hij al geruime tijd voorzitter ad interim was geweest, uiteindelijk de voorzittershamer over, en hij heeft deze tot heden met verve gehanteerd. Zijn huis was tevens vergaderruimte; maandelijks troffen wij elkaar daar in een gezellige sfeer. Hij organiseerde geregeld excursies, waarbij we veel opstaken van zijn uitgebreide kennis van de betreffende streek, stad, wijk, straat en gebouwen. Zijn passie werkte aanstekelijk. Roel was ook een actiefiguur, stond al een paar jaar voor onze vereniging op de Molenmarkt, en was ook degene die vond dat een groot spandoek “Open Monumentendag” zeker op zijn plaats was op het schandelijk verwaarloosde rijksmonument Grebbedijk 6, bij de haven. Daarmee werd opnieuw de aandacht gevestigd op dit door brand en verwaarlozing letterlijk “open” monument.

Het mag duidelijk zijn dat Roel in onze vereniging een grote leegte achterlaat. We zijn hem dankbaar dat hij zo lang zo veel voor Wageningen Monumentaal, en daarmee voor Wageningen, heeft gedaan. Zijn laatste concrete voorstel in dit voorjaar betrof het verzoek om een boerderij aan de Haarweg een rijksmonumentenstatus te geven. De procedure is nog niet afgelopen maar het ziet er naar uit dat dat wel gaat lukken.

De crematie van Roel heeft op 10 mei in Ede  plaatsgevonden.

Wij gedenken hem in vriendschap.

Het bestuur van Wageningen Monumentaal,
Jan Krikke, Han den Ouden, András Wilcsinszky, Laurens van der Zee.