Rhenen bezocht door het bestuur van WM, juli 2011

Met het bestuur van Wageningen Monumentaal bezochten wij op 13 juli jl de binnenstad van Rhenen, die net als Wageningen in mei 1940 grotendeels in  puin is geschoten – in Rhenen door de Duitsers, in Wageningen door eigen vuur. Een wederopbouwplan, dat onder meer voorzag in een veel ruimere en pleinachtige hoofdweg door het stadje, werd snel daarna opgesteld en uitgevoerd. Anders dan in Wageningen, waar men koos voor samenhangende wanden, werd in de hoofdruimte in Rhenen  een individuele invulling van panden toegepast. De landschappelijke context werd toen net als in Wageningen op eigentijdse wijze in het plan betrokken.
 
Ook keken we naar de plannen oostelijk van de binnenstad, waar een forse bebouwing zal verschijnen die afbreuk zal doen aan het fraaie gezicht op de stad: de toren van de Cunerakerk, het voormalig stadhuis met uitzicht op het Rijnlandschap en het wederopbouwplan. De werkgroep Houd Rhenen Laag protesteerde vergeefs tot aan de Raad van State.
 
De binnenstad van Rhenen is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen als mogelijk beschermd rijksgezicht uit de wederopbouwperiode. Wij vragen ons af waarom Wageningen niet integraal is beschermd gezien de belangrijke landschappelijke (Neder-Veluwe/ kop Gelderse Vallei/ Utrechtse Heuvelrug) en cultuurhistorische relatie, het laatste in het bijzonder die uit WOII

Geschreven door: Veelders