Rechtbank: Rijksmonument Grebbedijk 6 houdt recht op bescherming

Op 1 oktober heeft de Rechtbank Gelderland het beroep gegrond verklaard, dat Wageningen Monumentaal had aangetekend tegen een besluit van de gemeente Wageningen om handhaving rond het vervallen rijksmonument Grebbedijk 6 te stoppen.  De zaak heeft op 28 juli gediend in het Gerechtsgebouw Arnhem. De beslissing luidde:

De rechtbank

  • verklaart het beroep gegrond;
  • vernietigt het bestreden besluit;
  • draagt verweerder op een nieuw besluit op het bezwaar van eiseres te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen;

Tevens werd de verweerder veroordeeld tot het vergoeden van proceskosten en het griffierecht. Op 9 oktober 2015 heeft WM het volgende persbericht doen uitgaan:

Grebbedijk 6: Gemeente moet handhaven
De gemeente Wageningen is en blijft wettelijk verplicht op te treden tegen de verwaarlozing van het rijksmonument Grebbedijk 6 in Wageningen. Dit is de boodschap van de Rechtbank Gelderland, die op 1 oktober jl. uitspraak deed over het beroep dat de vereniging Wageningen Monumentaal had aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Wageningen om verdere actie voor het behoud van dit pand te staken. De gemeente nam dat besluit nadat de Raad van State het bezwaar van de eigenares tegen een door de gemeente opgelegde dwangsom gegrond had verklaard. Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, meent dat het terugtreden van een gemeente, in dit geval Wageningen, in feite een vrijbrief zou beteken voor de eigenaren van rijksmonumenten, ook elders in het land, om naar believen met hun bezit om te gaan, tot totale verwaarlozing toe. Bij monde van mr. M.L.T Witte, adviseur van de Bond Heemschut, heeft Wageningen Monumentaal tijdens de rechtszaak op 28 juli in Arnhem gesteld dat de gemeente niet goed heeft onderzocht welke monumentale waarden het pand nog heeft, en op welke wijze een aanpak van het verval mogelijk is. In zijn uitspraak van 1 oktober heeft de rechtbank het beroep van Wageningen Monumentaal gegrond verklaard en het omstreden besluit van de gemeente Wageningen vernietigd. De lang slepende zaak rond de verwaarlozing van het rijksmonument Grebbedijk 6 wordt landelijk door deskundigen gevolgd en was op 8 juli onderwerp van het radio 1-programma De Ochtend.