Pand Entomologie in De Gelderlander 4 december 2009

Geschreven door: L. v.d. Zee

In De Gelderlander / De Vallei verscheen op vrijdag 4 december 2009 een ruim geïllustreerd artikel over het pand Entomologie, dat Wageningen Monumentaal tracht te behouden wanneer het nieuwbouwplan Kortenoord wordt uitgevoerd. Bij het artikel onder meer foto’s van de voorzijde van het pand en van een mozaïek van Leo Schatz in de centrale hal. Tevens bevat het artikel informatie over de vereniging Wageningen Monumentaal en over de lezing door Jan den Boer (“Passie voor de stad”), die WM in samenwerking met architectuurcentrum Ahoi houdt op 10 december van dit jaar.

Onder de kop “Pand Entomologie wacht sloop” geeft journalist Arnold Winkel het standpunt van Wageningen Monumentaal weer, bij monde van voorzitter Roel Veelders. Hieronder de tekst, overgenomen met toestemming.

PAND ENTOMOLOGIE WACHT SLOOP
De Dreijenborch op universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen is al verdwenen. Nu wacht het pand van Entomologie aan de Binnenhaven hetzelfde lot.
Het is een verlies aan beeld en een verlies voor het geheugen van de stad, vindt Roel Veelders, voorzitter van Wageningen Monumentaal. Hij doelt op het verdwijnen van De Dreijenborch en de dreigende sloop van het pand van Entomologie. “Ik vind het jammer dat we zo omgaan met waardevolle gebouwen in Wageningen“, stelt stedenbouwkundige Veelders. Ter illustratie pakt hij er een rapport uit 2003 bij, “Waardestellende inventarisatie van WUR-gebouwen”. “Daarin staat dat De Dreijenborch en Entomolgie van uitzonderlijk hoge cultuurhistorische waarde zijn. Het zijn ook echt goede voorbeelden van gebouwen uit het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw.” Dat veel mensen juist deze twee gebouwen niet direct mooi vinden en dat sloop dus niet zo erg is, weerspreekt Veelders met klem. “Dat wordt ook gezegd van het Rietveldhuis in Utrecht en dat staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het zegt niet alles of iets wel of niet mooi is.” Hij  breekt nog eens een lans voor de twee Wageningse gebouwen. “Iemand die iets van architectuur weet, ziet het verschil met de blokkendozen die ze tegenwoordig overal neerzetten.” Hij voegt eraan toe dat die gebouwen ook deel uitmaakten van een totaalplan. “Dat stamt uit 1959, met onder meer de sterflats, de traverse door Wageningen, de SNS-bank, het kantongerecht. Ook het uiterwaardenplan hoorde daarbij, maar dat werd in 1976 afgeblazen. Ik zeg niet dat ik het eens was met dat plan, maar het getuigde wel van een visie voor de stad en zijn omgeving.” Die visie mist Veelders tegenwoordig. Zo ook bij het plan Kortenoord, waar het pand van Entomologie volgens Veelders een prominente plaats zou moeten krijgen.  “Nu zijn de zichtlijnen van de nieuwe wijk gericht op het Binnenveld. Ik zou ze richten op de Grebbeberg. Zo’n uitzicht heb je niet veel in Nederland, dus dat moet je gebruiken.” Hij  stelt dat de zichtlijn eenvoudig gedraaid kan worden. “Leg de ontsluitingswegen in de richting van de Greb.” Voor Entomologie hoopt hij nog steeds op behoud en een passend gebruik. “We zijn in gesprek met projectontwikkelaar Bouwfonds. Die wil best praten, maar behoud is natuurlijk ook een financiële kwestie.” Studentenhuisvesting is waarschijnlijk te duur, maar kantoorruimte kan ook. “Maar dan niet zo’n saai kantoor, het moet wel iets zijn met uitstraling, waar publiek op afkomt.”