Open Monumentendagen 13 en 14 september 2014

Tijdens de Open Monumentendagen op 13 en 14 september zijn de bestuursleden van Wageningen Monumentaal op diverse wijzen actief: Op zaterdag 13 september heeft WM een informatiestand op de in Wageningen bekende Molenmarkt rond molen De Vlijt. Op zondag 14 september organiseert bestuurslid René Siemens, landschapsarchitect, tussen 11 en 17 uur een gevarieerd programma in het mede door hem beheerde monumentale pand Haagsteeg 4, het voormalige instituut voor Tuinbouwplantenteelt, waarbij tevens een infotafel van WM aanwezig is. De bestuursleden Bart van Aller (vanuit de Fiji-eilanden) en Laurens van der Zee, oud UNESCO-voorlichter, leveren een bijdrage in de vorm van een korte presentatie in de geest van het thema van deze Monumentendagen, “Reizen”.
Programma:
Openstelling op zondag 14 september van 11 – 17 uur.

Toegang tot gebouw Tuinbouwplantenteelt en korte rondleiding.

Tevens voordrachten onder het thema ‘Reizen’ over

·         De geschiedenis van het gebouw (René Siemens),

·         Johan Polet (René Siemens),

·         De Amsterdamse School in Groningen (Corry Burema),

·         Mutual Heritage, koloniaal monumentaal erfgoed (Laurens van der Zee) met een  bijdrage van Bart van Aller over het  beheer van het koloniale erfgoed op de Fiji-eilanden.