Nieuwsbrief 2018

In juni 2018 heeft Wageningen Monumentaal zijn Nieuwsbrief 2018 uitgebracht. Deze bevat een terugblik op de activiteiten na de Algemene Ledenvergadering van medio 2017, en diverse nieuwe thema’s en actualiteiten. De nieuwsbrief is opgenomen in de lijst publicaties onder de kop Vereniging op deze site.