Actueel

Op 29 januari hebben wij, samen met de vereniging Oud Wageningen en de landelijke vereniging Heemschut een verzoek ingediend bij de gemeente om 75 panden aan de Julianastraat tot gemeentelijk monument te verklaren.

Aanleiding hiertoe was dat de Woningstichting enige tijd geleden in overleg is getreden met de bewoners van de Julianastraat over de mogelijke woningverbetering/renovatie of vervangende nieuwbouw van hun woningen. De drie ondertekenende organisaties denken dat bij de optie ‘vervangende nieuwbouw’ belangrijke waarden verloren zullen gaan. Ook de Bewonerscommissie is voor behoud en renovatie van de huidige woningen, afgestemd op de monumentale waarden ervan. 

De Julianastraat maakt deel uit van één van de vroege sociale woningbouwprojecten in Nederland en het was het eerste in Wageningen. De Julianastraat is een vroege representant van de karakteristieke tuindorpstijl uit het interbellum. Van het Uitbreidingsplan Het Rode Dorp (1915 -1928) is een zeer groot deel in 1943 verwoest en verloren gegaan. De Julianastraat is het enige deel, waarvan de oorspronkelijke bebouwing bewaard is gebleven.

[foto’s toevoegen?]