Monumentale Vreedebank gerestaureerd

In opdracht van de gemeente Wageningen is in het voorjaar van 2014 de monumentale Vreedebank uit 1887 gerestaureerd, een gemetselde zitbank ter nagedachtenis aan Dirk Vreede. Dirk Vreede verdiende zijn geld in de suiker op Java. Hij was later wethouder in Wageningen en liet in Wageningen het huis Ngladjoe (nu Groot-Hinkelenoord genoemd) bouwen. Dit staat aan de Generaal Foulkesweg en huisvest nu een deel van beeldengalerij Het Depot. De Vreedebank is ontworpen door J. Goossen. De bank is halfrond, een minder voorkomend type in Nederland, maar in Roozendaal (Geërfdenbank) en in Velp (Wilhelminabank) staan ook dergelijke banken. De Werkgroep Stenen Banken Nederland noemt het een typisch Nederlands verschijnsel tijdens de eerste helft van de 20e eeuw om eerbiedwaardige personen of groepen met een bank te eren. De Vreedebank staat in het gazon tussen schouwburg Junushoff (Plantsoen 3) en de stadsgracht. De bank stond vroeger op het Noorderplantsoen. Dit park moest in de jaren zestig plaatsmaken voor een weg, “Plantsoen”. De Vreedebank verdween toen eveneens. In 1980 en na lang aandringen werd de bank opnieuw geplaatst, nu achter Junushoff. De tekst aan de voorzijde links luidt, in kapitalen: “Hulde aan / 1819”, op de rechterzijde “D. Vreede / 1886”. Oorspronkelijk had de bank een hardstenen zitting. Deze is deels verdwenen, zodat bij de reconstructie in 1978-’79 gekozen is voor een houten zitgedeelte. De bank  fungeert ook als hangplek en raakte in de loop der tijd verwaarloosd en beschadigd.

Restauratie
Herstel van de Vreedebank stond geruime tijd op de actiepuntenlijst van Wageningen Monumentaal en is in het verleden bij de gemeente aangekaart – mogelijk heeft dit enige invloed gehad. WM heeft aan de betrokken afdeling dank uitgesproken voor de zorgvuldige restauratie.
Het metselwerk is gevoegd, nieuwe hardstenen afdekplaten zijn aangebracht, de frontpanelen met inscriptie zijn gereinigd, de letters zijn gezwart, een zware kwaliteit nieuwe houten zitplank en rugplank zijn aangebracht. In en rondom de bank is de bestrating hersteld. De hoofdaannemer was de firma Hooijer te Renkum, deze heeft ook het straatwerk verricht. De restauratiewerkzaamheden aan de bank zijn uitgevoerd door Timmer- en Montagebedrijf Imminkhuizen uit Wekerom.

Vreedebank gerestaureerd