Lid worden

Wij nodigen belangstellenden en sympathisanten uit, lid te worden van Wageningen Monumentaal. Meer leden betekent meer gewicht als gesprekspartner in de media, bij de overheid, projectontwikkelaars, opinieleiders en andere partijen.

Wie lid wordt ontvangt minimaal eens per jaar informatie over de verenigingsactiviteiten met onze informatiekrant Profiel. Om de communicatie tussen leden en bestuur te vergemakkelijken zullen leden in de toekomst toegang krijgen tot een besloten deel van deze website. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats, waar het reilen en zeilen van de vereniging tegen het licht wordt gehouden en waarvan ook altijd een lezing of film over een interessant onderwerp deel uitmaakt. Het bestuur van de vereniging vergadert maandelijks. Wilt u aandacht voor een bepaald onderwerp, laat het ons dan telefonisch, schriftelijk of per e-mail weten. U bent ook altijd (graag na afspraak) welkom bij onze vergaderingen*. De minimum contributie is bewust laag gehouden: €15,- (RABO Bank IBAN: NL29RABO0397031882). Grotere bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom.

*Doorgaans elke tweede woensdag van de maand, vanaf 20.30 uur. Inlichtingen en afspraken bij de secretaris, tel. 0317-426040, info [@] wageningenmonumentaal.nl .

Aanmeldformulier
Middels onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden bij Wageningen Monumentaal. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van ons.

    Ja, ik word lid van Wageningen Monumentaal *
    Ik wil graag gebeld/ gemaild worden voor nadere informatie

     * verplicht veld

    Ik maak dit bedrag over naar uw rekening (RABO Bank IBAN: NL29RABO0397031882)