Hoogstraat centraal in ledenvergadering Wageningen Monumentaal

De beeldkwaliteit van de Hoogstraat, de centrale winkelstraat van Wageningen, staat  centraal in de ledenvergadering van Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, die op 22 juni 2016 wordt gehouden. Na een presentatie over dit onderwerp door bestuurslid René Siemens, landschapsarchitect, zal de city-manager van Wageningen, Tom Kool, op het gepresenteerde reageren. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging
op woensdag 22 juni 2016 van 19.45 uur tot ongeveer 22:00 uur op de monumentale locatie Duivendaal 7.

Het programma heeft een huishoudelijk en een inhoudelijk deel:
• 19:45-20:00 uur, ontvangst
• 20:00-20:30 uur, huishoudelijk deel, o.a. bestuursmededelingen
• 20:30-20:45 uur, pauze
• 20:45-21:30 uur, bestuurslid René Siemens over Beeldkwaliteit Hoogstraat (zie
hieronder)
• 21:30-22:00 uur, Binnenstadmanager Tom Kool zal namens de Stichting
Ondernemersfonds Wageningen (SOW) hierop zijn visie geven
• 22:00-22:30 uur, afsluitend drankje en napraten
Beeldkwaliteit Hoogstraat
Wageningen Monumentaal pleit voor de het behoud van de historische identiteit van Wageningen. Speerpunt voor de komende jaren zou de identiteit en beeldkwaliteit van de Hoogstraat moeten zijn. In de presentatie wordt de geschiedenis van de Hoogstraat toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op het vooroorlogse straatbeeld en op de wederopbouwarchitectuur (Delftse school) na de verwoestingen van mei 1940. Ook geven we illustraties van de geleidelijke veranderingen in de naoorlogse jaren. Tenslotte willen we vooruit kijken. We laten enkele bedreigingen zien, maar ook goede voorbeelden van herstel van de identiteit van de Hoogstraat. Het gaat nu om de aanpak van de entree van de Hoogstraat bij de Bergpoortbrug en om de aanpak van beeldbepalende gebouwen en details in de straat. Wageningen Monumentaal is van mening dat investeren in de cultuurhistorie van onze stad inkomsten voor de ondernemers zal genereren. De gemeente Wageningen wijst in de nieuwe stadsvisie ook op het belang hiervan. De gemeente kan hierbij voor eigenaren,winkeliers en bewoners, een stimulerende rol spelen.