Het Theekoepeltje aan het Wallepad restaureren en gebruiken

Het Theekoepeltje aan het Wallepad

Theekoepel_totaal Resized

Op een restant van een oud verdedigingswerk in de stadsmuur, aan het Wallepad (achter de Niemeijerstraat) staat een achthoekig theekoepeltje. Dat is daar in de 18e eeuw gebouwd door de familie Torck. Het stond achterin wat toen de tuin behorend bij huize Torck was. Het huis is in 1972 afgebrand, het was toen in gebruik als studentensociëteit en -huisvesting.

Het koepeltje is eenvoudig van bouw en is toegankelijk via een trap naar een bordes. Oorspronkelijk was dit een verdedigingstoren in de stadsmuur. De verdiepte toegang vanuit de stad is binnen nog te zien. Van buiten is jammer genoeg de oude toegang begraven onder de tuinaanleg. Het smalle gangetje rechts naast Niemeijerstraat 21 is de oorspronkelijke toegang naar de toren. Zo blijven sporen uit het verleden zichtbaar.

Al weer heel wat jaren geleden is het koepeltje gerestaureerd. Het heeft ook lang dienst gedaan als opslag van de archeologische werkgroep van de vereniging Oud-Wageningen. De beste manier om gebouwd erfgoed, zoals dit koepeltje, in stand te houden, is het te gebruiken. En daar ontbreekt het nu aan. Al jaren staat het leeg, er komt niemand, er wordt niet gelucht en verwarmd, vocht doet zijn vernielend werk, en de tuin er omheen is ‘s-zomers overwoekerd door onkruid.

Het koepeltje is een rijksmonument! Iets om trots op te zijn, iets om goed voor te zorgen, te laten zien aan je stadgenoten en je gasten. En dan staat het er zo bij! De verf is op een aantal plekken afgebladderd, houtwerk is verrot. Op één plek kijk je gewoon naar binnen.

Wat doe je daar aan? Welnu, eerst de eigenaar, de gemeente, aanspreken. Dat heeft Wageningen Monumentaal inmiddels gedaan. In de eerste plaats moet er weer een restauratie plaatsvinden. Maar daarna moet er een vorm van gebruik worden gevonden.  En voor gebruik in welke vorm dan ook is het noodzakelijk dat er voorzieningen worden aangebracht zoals verwarming, ventilatie en een toilet. Dat zijn investeringen die zich later zullen terugbetalen. Want dan kan het koepeltje regelmatig worden gebruikt, bijvoorbeeld voor kleine bijeenkomsten van allerlei pluimage, culturele activiteiten, incidenteel (bijvoorbeeld bij evenementen in de stad) als theeschenkerij. En beste burgemeester (en wethouders), zou het niet leuk zijn als u hier gasten van het stadsbestuur zou kunnen ontvangen, in de theekoepel van een van uw illustere voorgangers? Kom op, wat carolusguldens er tegenaan, de schouders eronder, en straks hebben we weer een koepeltje om trots op te zijn.

Theekoepel_verrothoutwerk Resized foto Den Ouden