Grebbedijk 6 verder achteruit

Eind 2015 is de centrale schoorsteen van rijksmonument Grebbedijk 6a ingestort. De oorzaak is niet bekend. Het verdwijnen van de schoorsteen betekent een verdere verzwakking van dit pand. Ingrijpen door de gemeente Wageningen is dan ook naar de mening van Wageningen Monumentaal des te urgenter. Helaas heeft de gemeente inmiddels enkele keren uitstel gevraagd van de door de rechter opgelegde taak om tekst en uitleg te geven over het handhavingsbeleid van de gemeente. Inmiddels hebben deskundigen van de RCE samen met gemeenteambtenaren het pand geïnspecteerd. De bevindingen van dit onderzoek zijn nog niet bekend gemaakt.

2015 december close-up Schoorsteen Grebbedijk 6 ingestort 2015 december Schoorsteen Grebbedijk 6 ingestort