Grebbedijk 6: Tóch handvat voor aanpak !

Er is tóch een juridische basis om de eigenaar van het pand Grebbedijk 6 er toe te verplichten, de verloedering van dit in het oog vallende pand aan de rand van Wageningen te stoppen. Dat is de conclusie van het overleg dat Wageningen Monumentaal medio 2009 heeft gevoerd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Monumentenwet 1988, artikel 11, lid 2b, vormt hiervoor het handvat. De voorzitter van Wageningen Monumentaal, Roel Veelders, zet een en ander uiteen in onderstaand artikel, dat werd afgedrukt in De Veluwepost van 11 december 2009 met een foto met enkele WM-bestuursleden bij het pand, in december 2009:
WM: MONUMENT WIND- EN WATERDICHT MAKEN
Door Roel Veelders, Wageningen Monumentaal.
De Veluwepost, vrijdag 11 december 2009

WAGENINGEN – “De verloedering van Grebbedijk 6 is al jaren een doorn in het oog van menig Wageninger. Op een feestelijke dag als de aankomst van de goede Sint valt het weer extra op dat het aanzien van het pand een weinig feestelijk decor vormt.
Wageningen Monumentaal (WM) heeft al op allerlei manieren aangedrongen op herstel dan wel instandhouding volgens de Monumentenwet 1988 (artikel 11, lid 2b). Over het laatste werd door de gemeente steeds opgemerkt dat er geen mogelijkheden waren. Na telefonisch overleg half juli van dit jaar met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd aangegeven dat dit wel degelijk mogelijk is, maar dat de dienst zelf niet handhavend kan optreden. De gemeente is hier wel toe bevoegd. Als een eigenaar niet wil meewerken, is het zelfs mogelijk dat de gemeente het pand wind- en waterdicht maakt en de kosten verhaalt op de eigenaar.
Besloten werd tot overleg met wethouder Kroes dat op 17 september plaats vond. Omdat de Rijksdienst op het laatste moment verstek moest laten gaan werd door Wageningen Monumentaal voorgesteld de mening van de Rijksdienst schriftelijk aan de gemeente toe te sturen. Inmiddels is dat al weer zo’n twee maanden geleden en stelt Wageningen Monumentaal maar waarschijnlijk ook menige burger de vraag hoe staat het er nu mee?

Naast het feit dat je als gemeenschap niet moet willen dat er zo met een rijksmonument in je gemeente wordt omgesprongen dienen zich ook nieuwe mogelijkheden voor het pand aan doordat Bruilasfalt gaat verhuizen en er een andere verkeerscirculatie zal plaatsvinden.
Grebbedijk 6 vormt samen met het voormalig Dijkstoelhuis een bijzonder leuk ensemble op de overgang van haven, binnenstad en uiterwaarden.”

PAND GREBBEDIJK MOOIE PLEK VOOR HORECA
WAGENINGEN – Roel Veelders van Wageningen Monumentaal vervolgt over de situatie Grebbedijk 6: “Op een oude foto is goed te zien hoe aantrekkelijk dit beeld was en hoe het ook weer zou kunnen worden. De kunstgalerie het Dijkstoelhuis van Jacqueline de Lamaar was hier een uitstekende functie met een bijna poëtische uitstraling door de fraaie ligging. Wageningen Monumentaal betreurt dat deze functie moest wijken. Een functie van fietsenverhuur heeft zich nu aangediend, die, gelet op het recreatieve gebeuren langs de dijk, in een behoefte voorziet. Grebbedijk 6 is ons inziens een uitgelezen plek voor een horecavoorziening, voor de dorstige fietser en wandelaar een welkome stop. Maar sterker noch kan door deze invulling de start worden gemaakt voor een opwaardering van de haven in recreatieve zin en daarmee indirect de binnenstad van Wageningen een geweldige impuls geven. In ons overleg gaf wethouder Kroes met nadruk aan herstel van het pand belangrijk te vinden omdat het voor de vele fietsers en andere recreanten geen gezicht is. Opknappen en het in ere herstellen van dit pand zou een mooi wapenfeit zijn bij de viering van Wageningen 750 [jaar] stad.”

Met foto van de situatie in december 2009
Geschreven door: L. v.d. Zee