Grebbedijk 6 en Kirpestein: Open Monumentendag Wageningen 2010 ruïnes Kirpestein en Grebbedijk 6

Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, heeft ervoor gezorgd dat de ruïnes van Grebbedijk 6 en het restant van de voormalige garage Kirpestein als “open monument” deel hebben uitgemaakt van Open Monumentendag 2010 in Wageningen. Beide objecten kregen door een simultane actie van bestuursleden van WM in de vroege ochtend van 11 september in grote letters het predicaat “Open Monumentendag” opgehangen. “Open” in letterlijke zin, want beide objecten verkeren respectievelijk door wanbeheer en door lang uitgestelde nieuwbouw in de staat van ruïne. Grebbedijk 6 is een 19e eeuws rijksmonument aan de dijk nabij de binnenhaven van Wageningen, een punt waar talloze fietsers, wandelaars en ander lokaal en toeristisch verkeer uit westelijke richting de stad binnenkomen. Tot grote verontrusting van Wageningen Monumentaal en vele overige bewoners van Wageningen lijkt het pand slachtoffer van opzettelijke verwaarlozing, een situatie waarin de gemeente stelt machteloos te zijn. De bouwval “Kirpestein” is het laatste overblijfsel van de gelijknamige garage, die een aantal jaren geleden is gesloopt. Dit terrein is strategisch – en dus pijnlijk zichtbaar – gelegen aan de entree van Wageningen uit oostelijke en noord-oostelijke richting, hoek Ritzemabosweg (N 225) en Churchillweg. Begin 2010 kreeg deze bouwval uit protest de villanaam Speculaetie Staete. De actie van Wageningen Monumentaal om op Monumentendag met spandoeken kritiek te uiten op de langdurige verrommeling van bovengenoemde in het oog vallende locaties kreeg grote bijval van voorbijgangers.

Geschreven door: Van der Zee