Geslaagde Monumentendag 2011 in Wageningen

Op zaterdag 10 september vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. In Wageningen valt dit evenement samen met de zeer populaire Molenmarkt. Deze wordt gehouden aan de voet van de werkende graanmolen De Vlijt. Wageningen Monumentaal was daar ook dit jaar met een infostand aanwezig. Prominent was hier het verwaarloosde rijksmonument Grebbedijk 6a in beeld, waarvoor WM onophoudelijk de aandacht vraagt.  Vanwege het 100-jarig bestaan van de Vereniging Heemschut werd ook over deze organisatie voorlichting gegeven; WM-voorzitter Veelders is voorzitter van de Gelderse afdeling van Heemschut. Op een Dodge pick-up uit 1942, een stukje industrieel erfgoed in het bezit van WM-bestuurslid Van der Zee, en op een grote marktkraam, werden de vele bezoekers van de markt, onder wie de burgemeester van Wageningen, Van Rumund, en zijn echtgenote, voorgelicht over beide verenigingen. Een recordaantal van acht bezoekers trad op deze dag toe als lid van Wageningen Monumentaal. Op de foto’s de gecombineerde voorlichtingsactie voor WM en Heemschut, en het gesprek dat de burgemeester aan de stand voerde met de bestuursleden Jan Krikke en Roel Veelders. Foto’s L. van der Zee, Wageningen Monumentaal.

Geschreven door: Van der Zee