Geslaagde Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 22 juni 2016 hield Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, onder ruime publieke belangstelling zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Na een kort bestuurlijk gedeelte hield  WM-bestuurslid René Siemens, landschapsarchitect, een presentatie over De beeldkwaliteit van de Hoogstraat. Aan de hand van divers beeldmateriaal toonde de spreker de grote variatie aan bouwstijlen, winkelpuien en gevels, elk met hun geschiedenis. In de presentatie kwam een aantal positieve ontwikkelingen in de beeldkwaliteit van de belangrijkste winkelstraat van Wageningen aan de orde. Aan de andere kant werd duidelijk dat diverse ondernemers en onroerend-goed eigenaren hetzij door gebrek aan inzicht, hetzij door gebrek aan middelen er niet toe komen om de kwaliteit van het uiterlijk van hun pand te verhogen. Dit, aldus Siemens, is te zien als een gemiste kans: beeldkwaliteit heeft een gunstig effect op de beleving van de gebouwde omgeving.
Onder het publiek waren diverse vertegenwoordigers van andere Wageningse verenigingen.