Duivendaal: Wageningen Monumentaal pleit voor behoud monumenten

Op dinsdagavond 14 juni 2016 werd in zalencomplex Hof van Gelderland in Wageningen een informatiebijeenkomst over de nieuwe inrichting van Duivendaal gehouden. Duivendaal was aan het eind van de 19e eeuw de eerste campus van de toenmalige Rijkslandbouwschool. Diverse partijen buigen zich gezamenlijk over herinrichting en hergebruik van dit complex, nu Wageningen UR de gebouwen niet meer gebruikt. Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, heeft op de bijeenkomst van 14 juni een pamflet verspreid waarin het belang van het behoud van de oude bebouwing wordt uiteengezet. Ook de gemeente Wageningen en de gemeenteraad ontvingen deze tekst. Wageningen Monumentaal pleit voor het behoud van het volledige ensemble van eind 19e-eeuwse gebouwen op Duivendaal en voor het behoud van de ruime groene oevers aan deze zijde van de stadsgracht. De cultuurhistorische waarde van dit ensemble als eerste campus van Wageningen UR is onschatbaar. Duivendaal is een historische locatie met een eigen karakter, geen verlengstuk van het centrum, aldus Wageningen Monumentaal. Bijgaand de volledige tekst.

2016 WM over Duivendaal 14 juni.compressed