De Stad centraal op drie avonden in Wageningen

Geschreven door: L. van der Zee

UNESCO Nederland, Volkuniversiteit Wageningen en de bblthk stelden in november 2008 ‘De Stad’ centraal: drie boeiende sprekers gaven hun visie op mogelijkheden, problemen en uitdagingen.   

  • Maandag 17 november: De kansen van de kleurrijke stad door Jan Rath, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam
  • Woensdag 19 november: Van piramides, grachtengordels & kastelen door Sjoerd Soeters, ‘Nederlands wildste architect’ (NRC-Handelsblad)
  • Woensdag 26 november: Beschaafde wanorde: over de chemie van de stad door René Boomkens, cultuurfilosoof, Rijksuniversiteit Groningen

  De lezingen werden goed bezocht. Folders over Wageningen Monumentaal waren aanwezig op een infotafel. De lezingen waren ingebracht door “UNESCO Lezingen”, een initiatief van WM-bestuurslid Laurens van der Zee, oud-UNESCOvoorlichter.
Een terugblik:
 
De kansen van de kleurrijke stad
Jan Rath, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam
 
Van oudsher is de stad de plek waar ‘boeren, burgers en buitenlui’ – nu meer dan ooit ook uit verre buitenlanden – elkaar ontmoeten. De gevolgen daarvan halen de krant: onbegrip, wrijving, confrontatie. Maar er is ook een goede kant. Die ligt in de dienstverlening, de kleinschalige handel, de horeca. Daar grijpen migranten hun kans met energie en improvisatietalent. Gevolg: een veelzijdige economie en cultuur. Door de Chinatowns en andere etnische buurten, waar de toeristenbranche graag mee geurt. Ziedaar de kansen en charmes van de kleurrijke stad!
 
Van piramides, grachtengordels & kastelen
Sjoerd Soeters, architect, Soeters Van Eldonk architecten, Amsterdam
 
Twee torenhoge trappiramides in een stadsvernieuwingsbuurt. Recent verrezen kastelen in het Brabantse land. Een grachtengordel op het nieuw ontwikkelde Amsterdamse Java-eiland… Herhaalt de geschiedenis zich? Nee. Het zijn moderne scheppingen van Sjoerd Soeters en het bureau Soeters Van Eldonk architecten. Op spraakmakende wijze spelen ze in op landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische vraagstukken. Bekommeren zich met urban design-projecten om stedelijke leefbaarheid. Sleutelwoord: samenhang. De piramides geven de Amsterdamse Marcantibuurt meer smoel – zoals de Westertoren de nabijgelegen
Jordaan. Soeters ontwierp de Vinex-wijk Haverleij in `s Hertogenbosch als een conglomeraat van kastelen – het door hem gerealiseerde kasteel Leliënhuyze geeft de bewoners vanaf het moment waarop ze het betrokken een ‘permanent vakantiegevoel’. En het Java-eiland… Sjoerd Soeters, Nederlands wildste architect'(NRC-Handelsblad), komt erover praten. Over zijn architectonische scheppingen. Over zijn stedenbouwkundige ontwerpen. Over zijn eigenzinnige opvattingen, waar al die creaties uit voortkomen.
 
Beschaafde wanorde: Over de chemie van de stad
René Boomkens, cultuurfilosoof, Rijksuniversiteit Groningen
 
De moderne stad is de motor en het laboratorium van de moderne samenleving. Hier wordt verandering bedacht en uitgeprobeerd. Voor sommigen is dit bedreigend, voor anderen juist een uitdaging. Orde en chaos, massa en individu, “vreemd” en “thuis” komen hier samen. Maar verandering komt ook van buiten: De laatste decennia staat de stedelijke cultuur onder druk van mondialisering, migratie en de invloed van diverse nieuwe media. Hoeveel verandering kan een stad hebben?
 
Boomkens: Steden vertegenwoordigen een vorm van beschaafde wanorde. Daarom houden zoveel mensen van de stad. En om die reden zal de stad altijd ongrijpbaar blijven voor  stedenbouwers, planologen, bestuurders, utopisten en projectontwikkelaars, die allemaal op zoek zijn naar orde.
 
Prof. Dr. R.W. Boomkens is hoogleraar sociale – en cultuurfilosofie aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van de boeken Een drempelwereld: Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid(1998), en De nieuwe wanorde: Globalisering en het einde van de maakbare samenleving (2006). Zijn nieuwste boek is Topkitsch en slow science – kritiek van de academische rede (september 2008).
 
UNESCO Nederland organiseert optredens van auteurs, kunstenaars en
wetenschappers rond onderwerpen op de werkterreinen van deze VN-organisatie: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.
Nationale UNESCO Commissie (Den Haag): www.unesco.nl
UNESCO (Parijs): www.unesco.org