Dak Grebbedijk 6a in mei 2013 verder ingestort

In mei 2013 is het dak van het pand Grebbedijk 6a rond de dakkapel ingestort. Lokale media hebben dit eveneens opgemerkt en vermeld. In de Structuurvisie die op 11 juni 2013 door de gemeente Wageningen wordt gepresenteerd, staat de Kop van de Rijnhaven als te ontwikkelen gebied beschreven.Grebbedijk 6a verder ingestort mei 2013