Waar werkt Wageningen Monumentaal aan?

Het bestuur van Wageningen Monumentaal werkt per oktober 2016 aan onderstaande actiepunten. Daarnaast is over diverse andere onderwerpen overleg gaande met diverse instellingen en deskundigen … Lees verder »

Geslaagde Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 22 juni 2016 hield Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, onder ruime publieke belangstelling zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Na een kort bestuurlijk gedeelte hield  … Lees verder »

Nieuwsbrief 2018

In juni 2018 heeft Wageningen Monumentaal zijn Nieuwsbrief 2018 uitgebracht. Deze bevat een terugblik op de activiteiten na de Algemene Ledenvergadering van medio 2017, en … Lees verder »

Grebbedijk 6 verder achteruit

Eind 2015 is de centrale schoorsteen van rijksmonument Grebbedijk 6a ingestort. De oorzaak is niet bekend. Het verdwijnen van de schoorsteen betekent een verdere verzwakking … Lees verder »