Boek “Geschiedenis van Wageningen”

Op 12 april wordt het boek Geschiedenis van Wageningen gepresenteerd, het eerste veelomvattende geschiedenisboek sinds 1862. Het verschijnt ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten – 2013. Wageningen Monumentaal heeft de hand weten te leggen op een versie van dit boek in nog niet gepubliceerde vorm. Ter gelegenheid van de discussieavond in de bblthk op 7 maart over de toekomst van Wageningen, waarbij auteurs van dit boek de blik op het verleden zullen richten, plaatsen wij hieronder een fragment uit de concept-inleiding. Ongetwijfeld zullen in de definitieve versie typefouten zijn gecorrigeerd.

[…] In dit boek willen we vooral inzicht geven in de grote lijnen van de Wageningse geschiedenis. Vooral de laatste decennia zijn talloze publicaties verschenen waarin doorgaans fragmentarisch werd ingezoomd op bepaalde aspecten van de plaatselijke historie, maar een kader waarin die fragmenten kunnen worden ingepast ontbrak. In dit boek hebben we het willen omdraaien: gebruik makend van al deze publicaties – voor een belangrijk deel voortkomend uit de koker van de in 1973 door Jan de Goede opgerichte Historische Vereniging Oud-Wageningen – hebben we ons ten doel gesteld grip te krijgen op het grote geheel. Hoe zit de geschiedenis van Wageningen in elkaar? Wat voor plaats is het eigenlijk? Waarom zijn de dingen gegaan zoals ze zijn gegaan?

Voor een belangrijk deel hebben we dat chronologisch aangepakt. En voor een deel thematisch. Thematisch komen bijvoorbeeld de stadsrechten, de (stratetegische) ligging van de stad, het kasteel, de Landbouwhogeschool en het professionele voetbal aan de orde. Maar ook in de chronologie hebben we nagestreefd om voor de verschillende eeuwen het ’typisch Wageningse’ te benadrukken. Op zoek naar de vraag hoe en waarom Wageningen zich anders of hetzelfde heeft ontwikkeld als andere plaatsen. Om daar grip op te krijgen hebben we voor een aantal hoofdstukken uitdrukkelijk gekozen voor de blik van buiten: voor auteurs die vanuit hun specialisme in staat zijn het Wageningse reilen en zeilen te zien in het grotere geheel van de Gelderse en Nederlandse geschiedenis.

Wageningen is bij uitstek een stad met veel ‘import’. Dat wordt meestal in verband gebracht met de aanwezigheid van de universiteit. Maar bij het maken van dit boek viel ons op dat ook talrijke families van bestuurders, ondernemers, middenstanders en arbeiders in de context van 750 jaar Wageningen ‘nog maar net komen kijken’. Misschien is dat een reden dat de plaatselijke geschiedenis hier niet in die mate gekoesterd wordt als dat in veel andere plaatsen gebeurt. Tegelijk kunnen we constateren dat Wageningers in grote meerderheid trots zijn op ‘hun stadje’. In alle geledingen van de plaatselijke gemeenschap overheerst een besef dat men zich letterlijk ’thuis voelt’ in Wageningen. Men ervaart een wonderlijke mengeling van stedelijke beleving en familiaire vertrouwdheid. Dit boek wil aan die vertrouwdheid, aan dat ’thuis voelen’ een historische dimensie toevoegen. Niet door te vertellen hoe geweldig deze stad altijd geweest is maar door de plaatselijke historie beleefbaar te maken. Wageningen is een stad met herkenbare wortels ..[…]