Behoud en inpassing van de monumentale boerderij Mansholtlaan 20 in het voorontwerp Beter Bereikbaar Wageningen

Middels onderstaande brief aan de raadsleden (het betreft: onze bijdrage aan de politieke avond op 31 januari, over het voorontwerp inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen), vragen we aandacht voor behoud en duurzaam gebruik van de monumentale boerderij.

WMbrief raad politieke avond BBW