Behoud De Dreijen en Dreijenborch

Geschreven door: L.v.d.Zee

Wageningen Monumentaal is een van de deelnemers aan de initiatiefgroep die in maart 2008 naar buiten is getreden onder de naam Platform De Dreijen. Dit Platform pleit ervoor, een toekomstvisie voor het universiteitsterrein De Dreijen (Generaal Foulkesweg, Wageningen) te ontwikkelen die recht doet aan de cultuurhistorische en architectonische waarde van het gehele gebied inclusief het kleine arboretum. Wegens verhuizing naar de Campus aan de rand van Wageningen is Wageningen UR bezig zich uit De Dreijen en andere locaties terug te trekken. Voor gebouw De Dreijenborch is een sloopvergunning aangevraagd. Wageningen Monumentaal pleit reeds lang voor een zorgvuldige omgang met deze gebouwen en ensembles. Een overzicht van deze gebouwen, met afbeeldingen, staat sinds december 2007 onder de titel “WUR-gebouwen met cultuurhistorische waarde” in de rubriek ACTUEEL van onze website.

Hieronder de tekst van het Manifest. In deze tekst wordt de website  dedreijen.nl vermeld, waar het manifest kan worden ondertekend.

De herontwikkelingen voor het gebied de Dreijen begint serieuze vormen aan

te nemen. Dat het niet automatisch de goede kant uitgaat, blijkt uit de

sloopaanvraag voor de Dreijenborch. Daarom hebben we het idee opgevat een

Dreijen-platform te starten waarin wordt aangegeven op welke wijze met

kwaliteit tot een nieuwe invulling van de Dreijen kan worden gekomen. Met

aandacht voor kwaliteit van stedebouw, architectuur en groen. We hebben

een platform met een breed maatschappelijk draagvlak voor ogen, waarin

ruimte is voor alle ideeën die naar onze mening passen binnen de Dreijen,

maar waarin ook wordt aangegeven wat er niet kan. In samenspraak met

onderstaande organisaties hebben we een Manifest opgesteld. Een aantal

organisaties heeft zich reeds aangesloten bij ons initiatief. Vind U het

ook belangrijk dat de toekomstvisie van de Dreijen er een is met met oog

voor cultuurhistorie architectuur en natuur onderteken dan bijgaand

manifest op http://www.dedreijen.nl

Op deze website, die beschikbaar is gesteld door de stichting

cultuurinwageningen.nl kunt u ook het laatste nieuws en de achtergronden

bekijken.

Mede namens:

Mooi Wageningen

Wageningen Monumentaal

De Bomenstichting

Vrienden van de Wageningse Berg

Stichting Groot Hinkeloord

WMO

De initiatiefnemers

Rita van Biesbergen, Rob Janmaat