Bakkerij en burgerinitiatief Wageningen Monumentaal

Geschreven door: Veelders/Van der Zee Bakkerij en burgerinitiatief.
 
 Eind 2005 haalde Wageningen Monumentaal met een handtekeningenactie op de Markt, waarbij de oude Dodge pick-up van bestuurslid Van der Zee werd ingezet, in enkele  uren 300 handtekeningen op tegen de voorgenomen sloop van de bakkerscoöperatie aan het Salverdaplein. De Gelderlander plaatste op 28 januari 2006 een artikel over de overhandiging van deze handtekeningen aan burgemeester Van Rumund. Met een “burgerinitiatief”- procedure heeft Wageningen Monumentaal de gemeenteraad gevraagd, het nieuwbouwplan voor deze locatie niet te accepteren, daar het strijdig is met het bestemmingsplan. Hieronder een toelichting:
 
Na een toelichting in de commissie Kennisstad en Economie werd door deze commissie besloten het voorstel voor de behandeling van het burgerinitiatief van WM over de bakkerscoöperatie te laten behandelen in de ‘oude raad’ van 13 maart. Op deze vergadering werd vastgesteld dat er geen inhoudelijke discussie kon plaats vinden omdat er nog steeds een vraag was of dat formeel wel kon en ook vanwege het feit dat een aantal partijen zich niet inhoudelijk hadden voorbereid. Om te voorkomen dat het pand al zou zijn gesloopt bij de behandeling van het onderwerp in mei, werd besloten het item in te lassen na de installatie van de nieuwe raadsleden op 16 maart.
 
De indruk werd gewekt dat de PvdA voor het handhaven van het gebouwtje was omdat uit een soort piëteit het stuk van Arno Boon (bijlage) werd voorgelezen. Het leidde zelfs bij het CDA tot een soort paniekreactie. Het tegendeel bleek echter waar. Alle partijen, behalve SP, D66 en Stadspartij, waren voor het realiseren van nieuwbouw. Na het beantwoorden van vragen door wethouder Eweg was uiteindelijk alleen de Stadspartij voor behoud van het pand. De suggestie dat onbehoorlijk was gehandeld door de afspraak tussen ontwikkelaar en gemeente met de ruil van de toren aan de Molenstraat  en de plekken Salverdaplein/ bakkerij en Kromme Hoek, werd door het gemeentebestuur ten stelligste ontkend.
 
Het nieuwbouwplan voldoet echter niet aan het bestemmingsplan. Voor de artikel 19-procedure zijn hier nog beroepsmogelijkheden en blijft de gelegenheid aan te dringen op een plan wat mee recht doet aan het karakter van de binnenstad.