Afscheid van bestuurslid András Wilcsinszky

Op 12 september 2013 is bestuurslid András Wilcsinszky teruggetreden. In een geanimeerde bijeenkomst werd András grote dank gezegd voor zijn lange staat van dienst in het bestuur, vrijwel vanaf de oprichting van Wageningen Monumentaal in 1997. Met zijn expertise als senior-consultant geo-informatie gaf hij waardevolle inschattingen van binnenkomende cijfers en kaarten met betrekking tot ontwikkelingsplannen in Wageningen en de gehele regio. Wegens vertrek naar een andere woonplaats, gewijzigde werkomstandigheden en een groter worden gezin achtte András het juist, zich terug te trekken. Als dank voor zijn werk ontving hij het boekwerk “Geschiedenis van Wageningen”. Als adviseur – op – afstand blijft hij het bestuur bijstaan.