Aanvragen Monumenten status

– Het Havenkantoor,
Erfgoed vereniging Heemschut Gelderland, Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal hebben gezamenlijk de
monumentenstatus voor Het Havenkantoor aan de Pabstendam aangevraagd. Het gebouw heeft een samenhang met het tegenoverliggende electrische pompgemaal en uitwateringssluis, dat wel in 2002 de Rijksbeschermde status verkreeg.
Het Havenkantoor is bijna een eeuw geleden gebouwd op de fundamenten met steunberen van diens voorganger.

– In oktober 2023 is de monumentenstatus aangevraagd voor Stationsstraat huisnrs. 82-84-86-88 uitgezonderd
Gerdesstraat 1 ( behorend bij 82 -84). Dit ensemble staat op de oorspronkelijk rooilijn. De panden zijn een
overblijfsel van de laatnegentiende-eeuwse/begin twintigste-eeuwse uitleg van het centrum. Hoekpand nr. 84 is de
pendant van nr. 80 ( Theater v.v. Bloem). Deze panden zijn in de toekomst zeer beeldbepalend als de gedempte
stadsgracht mogelijk heropende gaat worden.