Aanvraag monumentenstatus voor Zorgvliet

Wageningen Monumentaal vraagt monumentenstatus aan voor Zorgvliet. Het gaat om een huis en erf aan de Grebbedijk, bij het Bowlespark aan de zuidzijde van de gracht. In de Tachtigjarige Oorlog had het perceel waarschijnlijk te maken met verdediging van de stad. Het staat al herkenbaar op een kaart uit 1575. Na deze oorlog werd het tuin en boomgaard. Dat is eigenlijk sindsdien niet meer veranderd. Rond 1870 komt er een huis bij, dat er, gewijzigd, nog steeds staat. WM. vindt dat dit object vanwege de verwijzing naar het verre verleden van Wageningen als vestingstad het beschermen waard is.

 

Brf_BW_statusStralenshoffGrebbedijk2