20 Jaar Wageningen Monumentaal – ledenvergadering en viering 17 mei 2017

Jubileum 1997 – 2017
Op woensdagavond 17 mei 2017 viert Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, het twintigjarig bestaan met een algemene ledenvergadering waarop het begrip stadsschoon centraal staat. De avond wordt gehouden in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, Stationsstraat 2, en is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk. Aanvang 20.00 uur.

Stadsschoon
Op deze bijeenkomst richten wij de schijnwerper op enkele aspecten van het brede begrip stadsschoon: kunst in de openbare ruimte, en historische muurreclames. Na een kort vergadergedeelte zal vóór de pauze de kunst in de openbare ruimte in Wageningen worden besproken door Laurens van der Zee aan de hand van de door de bblthk gelanceerde website beeldenvanwageningen.nl. Van der Zee is schrijver van deze site. In aansluiting hierop gaat Simon Vink, voorzitter van de Kunstcommissie van Wageningen UR, in op de kunst op de Campus van de universiteit. Na de pauze staan historische muurreclames centraal. Onder de titel Tekens aan de Wand, Geschilderde muurreclames in Nederland geeft industrieel-archeoloog Peter Nijhof hierover een lezing. Peter Nijhof is voorzitter van de stichting Tekens aan de Wand.

Meer informatie

2017 Uitnodiging ALV Wageningen Monumentaal 17 mei

2017 Tekens aan de Wand toelichting