Welkom bij Wageningen Monumentaal, Vereniging voor Stadsschoon

Wat wil Wageningen Monumentaal?

Onze missie: Het mooie en eigene van Wageningen bewaren en deze stad mooier maken. Dat zijn de doelen van Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon.

Het eigen karakter van Wageningen is niet eenduidig. Het is niet van één tijd of van één groep. Wageningen was een frontplaats tussen het oude Gelre en het bisdom Utrecht en tussen noord en zuid. Wageningen is en blijft een kruispunt tussen verschillende regio's, landschappen en grondsoorten, reden waarom de Landbouwhogeschool, nu Wageningen UR, er kwam; een relatief kleine stad die tegelijk een internationale en wetenschappelijke uitstraling heeft.

Wageningen Monumentaal wil een brugfunctie vervullen: Bruggen slaan tussen alle partijen die opbouwend willen denken over Wageningen. Tussen politiek en burgerij, tussen plannenmakers en bouwers, tussen vormgevers en ondernemers. Onze focus ligt daarbij op het stadsschoon en op het welzijn van de bewoners. Centraal staan samenwerking, opinievorming en het bijeenbrengen van creativiteit en kapitaal.
Wij willen bijdragen aan een gemeentelijke visie op de stad, met als leidraad de vesting, oude stratenpatronen, respect voor monumenten, beeldbepalende panden en ensembles.
Wij nodigen belangstellenden uit, lid te worden van Wageningen Monumentaal. De minimum contributie is bewust laag gehouden: €15,-per jaar. Het bestuur van de vereniging vergadert maandelijks. Uw inbreng is welkom.

Onderstaand een foto van Jos-Pe van de Markt uit 1955. De Markt kan de huiskamer van Wageningen worden genoemd. Het gevoel van welbevinden, in dit geval op een marktdag, in een belevenswaardige, authentieke, maar ook vernieuwende omgeving is datgene wat Wageningen Monumentaal van groot belang vindt.


Op de foto ziet u belangrijke rijksmonumenten voor Wageningen : het (neo)classicistische stadhuis, de gerestaureerde gotische Hervormde Kerk en het voormalige neogotische postkantoor. Ook de vernieuwing van de pleinwanden van de Deftse School is waarneembaar op de foto.

Actueel