Waar werkt Wageningen Monumentaal aan?

18 oktober 2016 -  

Het bestuur van Wageningen Monumentaal werkt per oktober 2016 aan onderstaande actiepunten. Daarnaast is over diverse andere onderwerpen overleg gaande met diverse instellingen en deskundigen in en rond Wageningen.

 • Stationsstraat 80-84/hoek Gerdesstraat: behoud, herstel en ontwikkeling Stationsstraat met de oude rooilijn als uitgangspunt.
 • Stadsgracht: herstel van gracht en Bergpoortbrug (Delftse School 1942).
 • Centrum algemeen: bijdragen aan een integrale gemeentelijke visie op binnenstad.
 • Bewegwijzering: meewerken aan correcte bewegwijzering voor bezoekers en bewoners.
 • Geschutstoren Kasteel achter Museum : voorkomen van schade en vervuiling door toren weer volledig in de gracht te zetten.
 • Ontwikkelen van het Wageningse deel van de Liberation Route (‘Capitulation experience’).
 • Terugkeer middeleeuws Epitaaf en offerbus vanuit het Rijksmuseum naar de Johannes de Doperkerk op de markt, kerkbestuur is initiatiefnemer, WM ondersteunt.
 • Revitalisatie van het project Beeldkwaliteit Hoogstraat, waarbij herstel van gevels conform de historische architectuur wordt nagestreefd.
 • Behoud van alle monumenten op Duivendaal en herinrichting waarbij respect voor het rijksmonument Stadsgracht voorop staat.
 • Zichtlijn tussen gemeentelijk monument steenfabriek De Bovenste Polder en de stad behouden.
 • Grafmonumenten: bijdragen aan de voorbereiding van gemeentelijk beleid omtrent het behouden van bijzondere grafmonumenten en -tekenen.
 • Zonne-energie op monumenten: bijdragen aan de voorbereiding van gemeentelijk beleid omtrent plaatsing van ontsierende zonnepanelen op monumentale daken.

Reacties zijn gesloten.