Actueel


Leo van den Berg nieuw bestuurslid Wageningen Monumentaal

4 september 2018


Op onze ledenvergadering van 27 juni 2018 is Leo van den Berg als nieuw bestuurslid verwelkomd. Leo van den Berg is in Amsterdam als Sociaal-geograaf afgestudeerd en heeft daarna 10 jaar aan Afrikaanse universiteiten stadsgeografie en planologie gedoceerd voordat hij als stadsrand-onderzoeker bij een van …

lees verder »


Bestuurswisseling Wageningen Monumentaal

5 juli 2017


Op de Algemene Ledenvergadering van Wageningen Monumentaal, die op 17 mei 2017 plaatsvond, is afscheid genomen van bestuurslid Laurens van der Zee, en is Corrie de Dreu als nieuw bestuurslid aangetreden. Laurens van der Zee was bestuurslid sinds voorjaar 2004. Corrie de Dreu was werkzaam …

lees verder »


20 Jaar Wageningen Monumentaal – ledenvergadering en viering 17 mei 2017

5 mei 2017


Jubileum 1997 – 2017 Op woensdagavond 17 mei 2017 viert Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, het twintigjarig bestaan met een algemene ledenvergadering waarop het begrip stadsschoon centraal staat. De avond wordt gehouden in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, Stationsstraat 2, en is voor …

lees verder »


Waar werkt Wageningen Monumentaal aan?

18 oktober 2016


Het bestuur van Wageningen Monumentaal werkt per oktober 2016 aan onderstaande actiepunten. Daarnaast is over diverse andere onderwerpen overleg gaande met diverse instellingen en deskundigen in en rond Wageningen. Stationsstraat 80-84/hoek Gerdesstraat: behoud, herstel en ontwikkeling Stationsstraat met de oude rooilijn als uitgangspunt. Stadsgracht: herstel …

lees verder »


Wageningen Monumentaal verontrust over wijziging welstandsbeleid

29 juli 2016


Begin juli 2016 heeft de Wageningse gemeenteraad een motie aangenomen, waarin versoepeling van welstandsregels wordt bepleit.  Aan het college van B&W is opgedragen uiterlijk 1 januari 2017 in een nota aan te geven waar wel en niet welstandsvrij kan worden gebouwd. De motie was ingediend …

lees verder »


Geslaagde Algemene Ledenvergadering

29 juli 2016


Op woensdagavond 22 juni 2016 hield Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, onder ruime publieke belangstelling zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Na een kort bestuurlijk gedeelte hield  WM-bestuurslid René Siemens, landschapsarchitect, een presentatie over De beeldkwaliteit van de Hoogstraat. Aan de hand van divers beeldmateriaal toonde de …

lees verder »


Nieuwsbrief 2018

29 juli 2016


In juni 2018 heeft Wageningen Monumentaal zijn Nieuwsbrief 2018 uitgebracht. Deze bevat een terugblik op de activiteiten na de Algemene Ledenvergadering van medio 2017, en diverse nieuwe thema’s en actualiteiten. De nieuwsbrief is opgenomen in de lijst publicaties onder de kop Vereniging op deze site.


Duivendaal: Wageningen Monumentaal pleit voor behoud monumenten

29 juli 2016


Op dinsdagavond 14 juni 2016 werd in zalencomplex Hof van Gelderland in Wageningen een informatiebijeenkomst over de nieuwe inrichting van Duivendaal gehouden. Duivendaal was aan het eind van de 19e eeuw de eerste campus van de toenmalige Rijkslandbouwschool. Diverse partijen buigen zich gezamenlijk over herinrichting …

lees verder »


Hoogstraat centraal in ledenvergadering Wageningen Monumentaal

17 juni 2016


De beeldkwaliteit van de Hoogstraat, de centrale winkelstraat van Wageningen, staat  centraal in de ledenvergadering van Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, die op 22 juni 2016 wordt gehouden. Na een presentatie over dit onderwerp door bestuurslid René Siemens, landschapsarchitect, zal de city-manager van Wageningen, Tom …

lees verder »


Grebbedijk 6 verder achteruit

9 februari 2016


Eind 2015 is de centrale schoorsteen van rijksmonument Grebbedijk 6a ingestort. De oorzaak is niet bekend. Het verdwijnen van de schoorsteen betekent een verdere verzwakking van dit pand. Ingrijpen door de gemeente Wageningen is dan ook naar de mening van Wageningen Monumentaal des te urgenter. …

lees verder »